Trang chủ » Nhãn hiệu
Sắp xếp theo
BES AUDIO
Liên hệ: 0919339977
Giá: 12,700,000 đ/bộGiá KM: 8,300,000 đ/bộ

Bes 350 (BH-D21E-1) phiên bản mới cho hiệu quả âm thanh tăng thêm 20-25% so với phiên bản Bes 350 (BETA58) được nhiều anh em soundman tin dùng trước đây. Sẽ là một trải nghiệm mới đầy thú vị.

Liên hệ: 0919339977
Liên hệ: 0919339977
Giá: 21,100,000 đ/bộGiá KM: 13,700,000 đ/bộ

Bes 360 (BH-D21E-1) phiên bản mới cho hiệu quả âm thanh tăng thêm 25-30% so với phiên bản Bes 360 (S8C) được nhiều anh em soundman tin dùng trước đây. Sẽ là một trải nghiệm mới đầy thú vị.

Liên hệ: 0919339977
Liên hệ: 0919339977
Liên hệ: 0919339977
Liên hệ: 0919339977
Liên hệ: 0919339977
Liên hệ: 0919339977
Liên hệ: 0919339977