SURGEX

The SurgeX (USA, Since 1995) technology was initially developed to ensure the electric field used during Gel electrophoresis remained constant.

https://www.ametekesp.com/surgex

SURGEX
SURGEX - Branch Circuit _ SXN1230

SURGEX - Branch Circuit _ SXN1230

Price: 34,200,000 đ
Flash sale: 19,000,000 đ
SURGEX - Defender Series _ SX-DS-1011i

SURGEX - Defender Series _ SX-DS-1011i

Price: 20,800,000 đ/Chiếc
Flash sale: 10,400,000 đ/Chiếc

Khám phá một giải pháp thành công!

 Tìm kiếm thông tin cụ thể?  Hay Qúy đối tác muốn thảo luận về dự án của qúy vị với chúng tôi và khám phá một giải pháp thành công?  Chúng tôi rất muốn nói chuyện với bạn.  Đừng ngần ngại gọi cho chúng tôi +84919339977 hoặc để lại thông tin của bạn để chúng tôi liên hệ.