HOT Today

EAW
EAW - MK5326

EAW - MK5326

Price: 75,000,000 đ/Chiếc
Flash sale: 58,000,000 đ/Chiếc
EAW - MK5399

EAW - MK5399

Price: 75,000,000 đ/Chiếc
Flash sale: 58,000,000 đ/Chiếc
EAW - MK5396

EAW - MK5396

Price: 75,000,000 đ/Chiếc
Flash sale: 58,000,000 đ/Chiếc
EAW - MK5394

EAW - MK5394

Price: 75,000,000 đ/Chiếc
Flash sale: 58,000,000 đ/Chiếc
EAW - MK5366

EAW - MK5366

Price: 75,000,000 đ/Chiếc
Flash sale: 58,000,000 đ/Chiếc
EAW - MK5364

EAW - MK5364

Price: 75,000,000 đ/Chiếc
Flash sale: 58,000,000 đ/Chiếc
EAW _ MK2326

EAW _ MK2326

Price: 70,000,000 đ/Chiếc
Flash sale: 55,600,000 đ/Chiếc
EAW - MK2399i

EAW - MK2399i

Price: 70,000,000 đ/Chiếc
Flash sale: 55,600,000 đ/Chiếc
EAW - MK2396i

EAW - MK2396i

Price: 70,000,000 đ/Chiếc
Flash sale: 55,600,000 đ/Chiếc
EAW - MK2394i

EAW - MK2394i

Price: 70,000,000 đ/Chiếc
Flash sale: 55,600,000 đ/Chiếc
EAW - MK2366i

EAW - MK2366i

Price: 70,000,000 đ/Chiếc
Flash sale: 55,600,000 đ/Chiếc
EAW - MK2364i

EAW - MK2364i

Price: 70,000,000 đ/Chiếc
Flash sale: 55,600,000 đ/Chiếc
EAW _ JF59

EAW _ JF59

Price: 122,000,000 đ/Chiếc
Flash sale: 95,400,000 đ/Chiếc
EAW _ JF56

EAW _ JF56

Price: 122,000,000 đ/Chiếc
Flash sale: 95,400,000 đ/Chiếc
EAW _ JF10

EAW _ JF10

Price: 75,000,000 đ/Chiếc
Flash sale: 57,900,000 đ/Chiếc
EAW _ JF8

EAW _ JF8

Price: 56,000,000 đ/Chiếc
Flash sale: 43,300,000 đ/Chiếc
EAW _ JF80z

EAW _ JF80z

Price: 61,000,000 đ/Chiếc
Flash sale: 46,500,000 đ/Chiếc
EAW _ JF60z

EAW _ JF60z

Price: 19,000,000 đ/Chiếc
Flash sale: 14,500,000 đ/Chiếc
EAW _ VFR159i

EAW _ VFR159i

Price: 52,400,000 đ/chiếc
Flash sale: 43,700,000 đ/chiếc

Số lượng đặt hàng từ 20 chiếc trở lên

EAW _ VFR129i

EAW _ VFR129i

Price: 45,800,000 đ/chiếc
Flash sale: 38,400,000 đ/chiếc

Số lượng đặt hàng từ 20 chiếc trở lên

EAW _ VFR89i

EAW _ VFR89i

Price: 31,000,000 đ/Chiếc
Flash sale: 25,900,000 đ/Chiếc
EAW _ VFR69i

EAW _ VFR69i

Price: 25,300,000 đ/Chiếc
Flash sale: 21,000,000 đ/Chiếc
EAW - CIS400

EAW - CIS400

Price: 9,900,000 đ/Chiếc
Flash sale: 7,300,000 đ/Chiếc
EAW - CIS300

EAW - CIS300

Price: 7,700,000 đ/Chiếc
Flash sale: 5,800,000 đ/Chiếc
REAL Sound
REAL SOUND _ CLA-1503

REAL SOUND _ CLA-1503

Price: 27,900,000 đ/Chiếc
Flash sale: 20,300,000 đ/Chiếc
REAL SOUND _ CLA-1202X

REAL SOUND _ CLA-1202X

Price: 20,500,000 đ/Chiếc
Flash sale: 15,000,000 đ/Chiếc
REAL SOUND _ CLA-218B

REAL SOUND _ CLA-218B

Price: 52,300,000 đ/Chiếc
Flash sale: 26,200,000 đ/Chiếc
REAL SOUND _ CLA-18B

REAL SOUND _ CLA-18B

Price: 36,800,000 đ
Flash sale: 18,400,000 đ
REAL _ MA-15

REAL _ MA-15

Price: 40,000,000 đ/Chiếc
Flash sale: 20,000,000 đ/Chiếc
REAL SOUND _ CTX-18B

REAL SOUND _ CTX-18B

Price: 42,500,000 đ/chiếc
Flash sale: 31,000,000 đ/chiếc
REAL SOUND _ DS-1515

REAL SOUND _ DS-1515

Price: 42,200,000 đ/chiếc
Flash sale: 21,100,000 đ/chiếc
REAL SOUND _ CTX-10+

REAL SOUND _ CTX-10+

Price: 50,900,000 đ/chiếc
Flash sale: 37,100,000 đ/chiếc
REAL SOUND _ DS-1520

REAL SOUND _ DS-1520

Price: 28,800,000 đ/chiếc
Flash sale: 14,400,000 đ/chiếc
REAL SOUND _ DFT-18B

REAL SOUND _ DFT-18B

Price: 39,200,000 đ/chiếc
Flash sale: 28,600,000 đ/chiếc
REAL SOUND _ DFT-920

REAL SOUND _ DFT-920

Price: 54,900,000 đ/chiếc
Flash sale: 40,000,000 đ/chiếc
REAL SOUND _ DFT-720

REAL SOUND _ DFT-720

Price: 38,100,000 đ/chiếc
Flash sale: 27,800,000 đ/chiếc
REAL SOUND _ DFT-420

REAL SOUND _ DFT-420

Price: 42,100,000 đ/chiếc
Flash sale: 30,700,000 đ/chiếc
REAL SOUND _ DFT-320

REAL SOUND _ DFT-320

Price: 39,900,000 đ/chiếc
Flash sale: 29,100,000 đ/chiếc
REAL SOUND _ MS-15/1+

REAL SOUND _ MS-15/1+

Price: 12,900,000 đ/chiếc
Flash sale: 9,400,000 đ/chiếc
REAL SOUND _ MS-12-1+

REAL SOUND _ MS-12-1+

Price: 9,200,000 đ/chiếc
Flash sale: 6,700,000 đ/chiếc
REAL SOUND _ Mini-18B

REAL SOUND _ Mini-18B

Price: 35,200,000 đ/chiếc
Flash sale: 25,600,000 đ/chiếc
REAL SOUND - Mini-One

REAL SOUND - Mini-One

Price: 39,200,000 đ/chiếc
Flash sale: 28,600,000 đ/chiếc
REAL SOUND _ Mini-15B

REAL SOUND _ Mini-15B

Price: 34,100,000 đ/chiếc
Flash sale: 24,800,000 đ/chiếc
REAL _ Mini-Two

REAL _ Mini-Two

Price: 33,700,000 đ/chiếc
Flash sale: 24,600,000 đ/chiếc
REAL SOUND _ BW-515

REAL SOUND _ BW-515

Price: 15,800,000 đ/Chiếc
Flash sale: 11,500,000 đ/Chiếc
Enhance - Bộ nâng tiếng _ DCX-8000

Enhance - Bộ nâng tiếng _ DCX-8000

Price: 8,500,000 đ/Chiếc
Flash sale: 6,400,000 đ/Chiếc
BES AUDIO
BES AUDIO _ BW900R + BW900HT

BES AUDIO _ BW900R + BW900HT

Price: 24,900,000 đ
Flash sale: 13,900,000 đ
ANGEKIS
ANGEKIS - COMPACT ONE - ACO-01

ANGEKIS - COMPACT ONE - ACO-01

Price: 24,600,000 đ/Chiếc
Flash sale: 13,700,000 đ/Chiếc
SURGEX
SURGEX - Branch Circuit _ SXN1230

SURGEX - Branch Circuit _ SXN1230

Price: 34,200,000 đ
Flash sale: 19,000,000 đ
SURGEX - Defender Series _ SX-DS-1011i

SURGEX - Defender Series _ SX-DS-1011i

Price: 20,800,000 đ/Chiếc
Flash sale: 10,400,000 đ/Chiếc
FOMIX
GTP-860

GTP-860

Price: 16,400,000 đ/Chiếc
Flash sale: 9,100,000 đ/Chiếc
GTP-1222FX

GTP-1222FX

Price: 19,300,000 đ/Chiếc
Flash sale: 11,000,000 đ/Chiếc
UNIKA
Máy Đo Pha (1 Bộ Phát + 1 Bộ Thu) - UNIKA _ SPT2T + SPT2R

Máy Đo Pha (1 Bộ Phát + 1 Bộ Thu) - UNIKA _ SPT2T + SPT2R

Price: 8,600,000 đ
Flash sale: 4,800,000 đ
deneb
DENEB -- DB-150W (Subwoofer)

DENEB -- DB-150W (Subwoofer)

Price: 18,500,000 đ
Flash sale: 15,500,000 đ
BOWAY
BOWAY SRX-715

BOWAY SRX-715

Price: 9,100,000 đ/Chiếc
Flash sale: 5,900,000 đ/Chiếc
BOWAY _ WF-215

BOWAY _ WF-215

Price: 14,500,000 đ/Chiếc
Flash sale: 8,800,000 đ/Chiếc
BOWAY SRX-725

BOWAY SRX-725

Price: 14,800,000 đ/Chiếc
Flash sale: 9,800,000 đ/Chiếc
TASSO
Cross-Over TASSO _ TA22

Cross-Over TASSO _ TA22

Price: 6,400,000 đ/Chiếc
Flash sale: 5,400,000 đ/Chiếc
Enhance - Bộ nâng tiếng TASSO _ TA32

Enhance - Bộ nâng tiếng TASSO _ TA32

Price: 8,500,000 đ/Chiếc
Flash sale: 6,400,000 đ/Chiếc
TENDZONE
FEEDBACK ELIMINATOR (DUAL CHANNEL)  - TEND Z.O.N.E _- AFC6-4

FEEDBACK ELIMINATOR (DUAL CHANNEL) - TEND Z.O.N.E _- AFC6-4

Price: 14,200,000 đ/Chiếc
Flash sale: 9,900,000 đ/Chiếc
BEILARLY
BEILARLY SRX-712

BEILARLY SRX-712

Price: 4,800,000 đ/Chiếc
Flash sale: 4,300,000 đ/Chiếc
(ASIA)
18×15W 5in1 LED case aluminum PAR _ BH-LP-1815N

18×15W 5in1 LED case aluminum PAR _ BH-LP-1815N

Price: 5,300,000 đ/Chiếc
Flash sale: 2,650,000 đ/Chiếc

Đơn giá áp dụng với số lượng mua từ 48 chiếc trở lên.

Đơn giá chưa bao gồm: VAT, Giá treo, móc treo, dây Jack, Công lắp đặt - Lập trình Cài đặt, Vận chuyển, phụ kiện.

 

54×3W LED PAR _ BH-LP-5403B

54×3W LED PAR _ BH-LP-5403B

Price: 3,400,000 đ/Chiếc
Flash sale: 1,750,000 đ/Chiếc

Đơn giá áp dụng với số lượng mua từ 48 chiếc trở lên.

Đơn giá chưa bao gồm: VAT, Giá treo, móc treo, dây Jack, Công lắp đặt - Lập trình Cài đặt, Vận chuyển, phụ kiện.

 

18×10W LED 4in1 PAR _ BH-LP-1810B

18×10W LED 4in1 PAR _ BH-LP-1810B

Price: 3,900,000 đ/Chiếc
Flash sale: 2,100,000 đ/Chiếc

Đơn giá áp dụng với số lượng mua từ 48 chiếc trở lên.

Đơn giá chưa bao gồm: VAT, Giá treo, móc treo, dây Jack, Công lắp đặt - Lập trình Cài đặt, Vận chuyển, phụ kiện.

SR256

SR256

Price: 4,100,000 đ/Chiếc
Flash sale: 3,100,000 đ/Chiếc
223XL

223XL

Price: 3,100,000 đ/Chiếc
Flash sale: 2,300,000 đ/Chiếc
Compressor - MATRIX - 266XL

Compressor - MATRIX - 266XL

Price: 4,500,000 đ/Chiếc
Flash sale: 3,300,000 đ/Chiếc
Enhance - Bộ nâng tiếng _ SR520D

Enhance - Bộ nâng tiếng _ SR520D

Price: 3,100,000 đ/Chiếc
Flash sale: 2,300,000 đ/Chiếc
Multi-effect _ SR-256

Multi-effect _ SR-256

Price: 4,100,000 đ/Chiếc
Flash sale: 3,100,000 đ/Chiếc
TSymbols
Bộ micro không dây (1 bộ thu, 2 bộ phát micro cầm tay) True Diversity - TSymbols - AM100

Bộ micro không dây (1 bộ thu, 2 bộ phát micro cầm tay) True Diversity - TSymbols - AM100

Price: 15,400,000 đ/Bộ
Flash sale: 8,600,000 đ/Bộ
Bộ micro không dây (1 bộ thu, 2 bộ phát  micro cầm tay), Diversity - TSymbols - KH-6300

Bộ micro không dây (1 bộ thu, 2 bộ phát micro cầm tay), Diversity - TSymbols - KH-6300

Price: 12,000,000 đ/Bộ
Flash sale: 8,600,000 đ/Bộ
Bộ micro không dây (1 bộ thu, 2 bộ phát micro cầm tay), Diversity - TSymbols - KH-6100

Bộ micro không dây (1 bộ thu, 2 bộ phát micro cầm tay), Diversity - TSymbols - KH-6100

Price: 11,800,000 đ/Bộ
Flash sale: 6,400,000 đ/Bộ
Bộ micro không dây (1 bộ thu, 2 bộ phát micro cầm tay), Diversity - TSymbols - KM-3100

Bộ micro không dây (1 bộ thu, 2 bộ phát micro cầm tay), Diversity - TSymbols - KM-3100

Price: 8,900,000 đ/Bộ
Flash sale: 5,000,000 đ/Bộ

Khám phá một giải pháp thành công!

 Tìm kiếm thông tin cụ thể?  Hay Qúy đối tác muốn thảo luận về dự án của qúy vị với chúng tôi và khám phá một giải pháp thành công?  Chúng tôi rất muốn nói chuyện với bạn.  Đừng ngần ngại gọi cho chúng tôi +84919339977 hoặc để lại thông tin của bạn để chúng tôi liên hệ.