ACOUSTIC - SEATING - STAGE MECHANICAL

Arena Acoustic

Giao tiếp hiệu quả trong các đấu trường nhà thi đấu


 

More

Arena Acoustic

Theatre - Auditorium Acoustic

Các biến số âm thanh như thời gian vang, độ phản xạ âm thanh và mức độ âm thanh có thể ảnh hưởng rất nhiều đến không gian

More

Theatre - Auditorium Acoustic

How Can We Help?

If you have an Pro audio / AV Integration project, whether that’s a Live Event or an Installation, and would like some expert advice, consultant, design or interested in a demo, please register your details