AV CONFERENCING & COLLABORATION SOLUTIONS

Video Conferencing systems

Việc triển khai video cấp độ chuyên nghiệp tại nơi làm việc hoàn toàn khác với việc lắp đặt webcam và tai nghe trong văn phòng tại nhà mà bạn đã và đang sử dụng.

More

Video Conferencing systems

Wireless Video Content Sharing

Chia sẻ nội dung không dây trở nên dễ dàng

More

Wireless Video Content Sharing

Meeting room booking systems

Khai thác sử dụng phòng họp một cách thông minh

More

Meeting room booking systems

How Can We Help?

If you have an Pro audio / AV Integration project, whether that’s a Live Event or an Installation, and would like some expert advice, consultant, design or interested in a demo, please register your details