EQ - Comp - Cross - Effect

REAL Sound
Enhance - Bộ nâng tiếng _ DCX-8000

Enhance - Bộ nâng tiếng _ DCX-8000

Price: 8,500,000 đ/Chiếc
Flash sale: 6,400,000 đ/Chiếc
MUSICROWN
TASSO
Cross-Over TASSO _ TA22

Cross-Over TASSO _ TA22

Price: 6,400,000 đ/Chiếc
Flash sale: 5,400,000 đ/Chiếc
Enhance - Bộ nâng tiếng TASSO _ TA32

Enhance - Bộ nâng tiếng TASSO _ TA32

Price: 8,500,000 đ/Chiếc
Flash sale: 6,400,000 đ/Chiếc
TENDZONE
FEEDBACK ELIMINATOR (DUAL CHANNEL)  - TEND Z.O.N.E _- AFC6-4

FEEDBACK ELIMINATOR (DUAL CHANNEL) - TEND Z.O.N.E _- AFC6-4

Price: 14,200,000 đ/Chiếc
Flash sale: 9,900,000 đ/Chiếc
(ASIA)
SR256

SR256

Price: 4,100,000 đ/Chiếc
Flash sale: 3,100,000 đ/Chiếc
223XL

223XL

Price: 3,100,000 đ/Chiếc
Flash sale: 2,300,000 đ/Chiếc
Compressor - MATRIX - 266XL

Compressor - MATRIX - 266XL

Price: 4,500,000 đ/Chiếc
Flash sale: 3,300,000 đ/Chiếc
Enhance - Bộ nâng tiếng _ SR520D

Enhance - Bộ nâng tiếng _ SR520D

Price: 3,100,000 đ/Chiếc
Flash sale: 2,300,000 đ/Chiếc
Multi-effect _ SR-256

Multi-effect _ SR-256

Price: 4,100,000 đ/Chiếc
Flash sale: 3,100,000 đ/Chiếc

Khám phá một giải pháp thành công!

 Tìm kiếm thông tin cụ thể?  Hay Qúy đối tác muốn thảo luận về dự án của qúy vị với chúng tôi và khám phá một giải pháp thành công?  Chúng tôi rất muốn nói chuyện với bạn.  Đừng ngần ngại gọi cho chúng tôi +84919339977 hoặc để lại thông tin của bạn để chúng tôi liên hệ.