Loa line array

REAL Sound
REAL SOUND _ CTX-18B

REAL SOUND _ CTX-18B

Price: 42,500,000 đ/chiếc
Flash sale: 31,000,000 đ/chiếc
REAL SOUND _ CTX-10+

REAL SOUND _ CTX-10+

Price: 50,900,000 đ/chiếc
Flash sale: 37,100,000 đ/chiếc
REAL SOUND _ DFT-18B

REAL SOUND _ DFT-18B

Price: 39,200,000 đ/chiếc
Flash sale: 28,600,000 đ/chiếc
REAL SOUND _ DFT-920

REAL SOUND _ DFT-920

Price: 54,900,000 đ/chiếc
Flash sale: 40,000,000 đ/chiếc
REAL SOUND _ DFT-720

REAL SOUND _ DFT-720

Price: 38,100,000 đ/chiếc
Flash sale: 27,800,000 đ/chiếc
REAL SOUND _ DFT-420

REAL SOUND _ DFT-420

Price: 42,100,000 đ/chiếc
Flash sale: 30,700,000 đ/chiếc
REAL SOUND _ DFT-320

REAL SOUND _ DFT-320

Price: 39,900,000 đ/chiếc
Flash sale: 29,100,000 đ/chiếc
REAL SOUND _ Mini-18B

REAL SOUND _ Mini-18B

Price: 35,200,000 đ/chiếc
Flash sale: 25,600,000 đ/chiếc
REAL SOUND - Mini-One

REAL SOUND - Mini-One

Price: 39,200,000 đ/chiếc
Flash sale: 28,600,000 đ/chiếc
REAL SOUND _ Mini-15B

REAL SOUND _ Mini-15B

Price: 34,100,000 đ/chiếc
Flash sale: 24,800,000 đ/chiếc
REAL _ Mini-Two

REAL _ Mini-Two

Price: 33,700,000 đ/chiếc
Flash sale: 24,600,000 đ/chiếc

Khám phá một giải pháp thành công!

 Tìm kiếm thông tin cụ thể?  Hay Qúy đối tác muốn thảo luận về dự án của qúy vị với chúng tôi và khám phá một giải pháp thành công?  Chúng tôi rất muốn nói chuyện với bạn.  Đừng ngần ngại gọi cho chúng tôi +84919339977 hoặc để lại thông tin của bạn để chúng tôi liên hệ.